Mehmet GÖKŞEN

137

İstiklal Mahallesi Erzin
Yakını : Mustafa Babası