Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.

Hatay İli, Erzin İlçesi, Turunçlu Köyü, Burnaz Mevkiinde “Tosyalı Denizcilik ve Liman İşletmeciliği A.Ş.” tarafından yapılması planlanan “Liman ve Dip Taraması” projesi ile ilgili olarak, Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

“Liman ve Dip Taraması” projesi hakkında, ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmiştir.