Belediye Meclisimizin 03.01.2017 Tarih ve 9 sayılı Kararı ile kabul edilen, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Yeşilkent 254 Ada 4, 255 Ada 1, 256 Ada 1 ve 257 Ada 1 nolu parsellerin İlave Uygulama İmar plan paftaları onaylanmış ve 29.03.2017 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.