Nazire HERGÜNER

155

Mustafalı Mahallesi Erzin
Yakını : Nedim Eşi