Nazire HERGÜNER

227

Mustafalı Mahallesi Erzin
Yakını : Nedim Eşi