Nazire HERGÜNER

62

Mustafalı Mahallesi Erzin
Yakını : Nedim Eşi