Nazire HERGÜNER

117

Mustafalı Mahallesi Erzin
Yakını : Nedim Eşi