Münevver GÖRKEM

512

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını: Ali Eşi