Hatay İli Erzin İlçesi Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi mevkiinde, Biokim Rafineri İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından kurulması planlanan Biokim Rafineri ve Sıvı Yük Depolama Tesisi Deniz Yapıları Entegre projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

“Biokim Rafineri ve Sıvı Yük Depolama Tesisi Deniz Yapıları Entegre Projesi” hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmiştir.

Halkımıza Saygıyla Duyurulur.