• Belediye Meclisimizin 04.10.2016 Tarih ve 53 sayılı Kararı ile kabul edilen, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2016 tarih ve 342 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Yeşilkent 9503 nolu parselin İlave Uygulama İmar plan paftaları onaylanmış ve 02.01.2017 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.