Necdet ÇAKIR

1065

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını: Mustafa Babası