Necdet ÇAKIR

704

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını: Mustafa Babası