Necdet ÇAKIR

835

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını: Mustafa Babası