Necdet ÇAKIR

754

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını: Mustafa Babası