Necdet ÇAKIR

643

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını: Mustafa Babası