Hatay Erzin OSB Yönetim Kurulu Başkanlığınca Parselasyon Planı Yapımı Hizmeti Alınacaktır

2085

Müracaat Hatay Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına) yapılacaktır. İlan metni aşağıda bulunmaktadır.