Azize CANPOLAT

646

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını: İbrahim Eşi