Suna ÖKTEM

699

Gökdere Mahallesi Erzin
Yakını: Dede Eşi