Suna ÖKTEM

836

Gökdere Mahallesi Erzin
Yakını: Dede Eşi