Suna ÖKTEM

787

Gökdere Mahallesi Erzin
Yakını: Dede Eşi