Sulbiye ÇALIK

719

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını: Ömer Eşi