Tahsin KÖSE

812

Karamustafalı Mahallesi – Erzin
Bekir – Babası