Gülsüm SARAÇOĞLU

1047

Hürriyet Mahallesi – Erzin
Mustafa Saraçoğlu – Eşi