Gülsüm SARAÇOĞLU

772

Hürriyet Mahallesi – Erzin
Mustafa Saraçoğlu – Eşi