Gülsüm SARAÇOĞLU

889

Hürriyet Mahallesi – Erzin
Mustafa Saraçoğlu – Eşi