Nuri TELLİ

742

İsalı Mahallesi – Erzin
Mehmet – Babası