Nuri TELLİ

873

İsalı Mahallesi – Erzin
Mehmet – Babası