Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

1109

Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir.

Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslâm âleminin Berat Kandil’ini kutluyorum. Bu gecenin, ülkemizin, İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Ecz. Kasım ŞİMŞEK
Erzin Belediye Başkanı