Öznur Habip SÖKMEN

873

Mahmutlu Mahallesi- Erzin
Hacı Mehmet – Babası