Öznur Habip SÖKMEN

766

Mahmutlu Mahallesi- Erzin
Hacı Mehmet – Babası