Osman DAĞLI

723

İstiklal Mahallesi – Erzin
Ali Fakı Bekir – Babası