Osman DAĞLI

828

İstiklal Mahallesi – Erzin
Ali Fakı Bekir – Babası