Osman DAĞLI

954

İstiklal Mahallesi – Erzin
Ali Fakı Bekir – Babası