Kuş Ali BAYER

724

Karamustafalı Mahallesi – Erzin
Abdullah – Oğlu