Kuş Ali BAYER

839

Karamustafalı Mahallesi – Erzin
Abdullah – Oğlu