Kuş Ali BAYER

978

Karamustafalı Mahallesi – Erzin
Abdullah – Oğlu