Kuş Ali BAYER

926

Karamustafalı Mahallesi – Erzin
Abdullah – Oğlu