Ömer KESKİN

1027

Gökdere Mahallesi – Erzin
Abdullah – Oğlu