İsalı Mahallesi – Erzin
Ahmet SEYDİALİOĞLU – Babası