Celal SARIASLAN

925

Mahmutlu Mahallesi – Erzin
Halil-Babası