Hürriyet Mahallesi – Erzin
Merhum Motor Ömer – Babası