1/1000 İlave uygulama imar planı ve 1/500 İlave nazım imar plan paftaları onaylanmıştır.

2285

Belediye Meclisimizin 03.03.2014 günü 45 nolu meclis kararları ile  tasdik edilen 52 Adet 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli İlave Nazım İmar Plan paftaları onaylanmıştır.