Başlamış 5 nolu Parsel Plan Pafta Onayı

1071

Belediye Meclisimizin 07/02/2014 günü Meclis toplantısının 34 nolu kararı ile Başlamış 5 nolu parselin plan paftaları onaylanmıştır.