Mehmet TELLİ

762

Bahçelievler Mahallesi – Erzin
Ömer – Babası