Güner VURAL

843

Cumhuriyet Mahallesi – Erzin
Muluk Mustafa – Babası