Mağdur, mazlum ve mahrumun yanında olmak bizim en büyük şiarımızdır.

896

Erzin Belediye Başkanı Ecz. Kasım Şimşek 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Demokrasi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Şimşek; “İnsanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belge olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Kurulunca kabul edildiği 10 Aralık 1948 tarihi, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bugün uluslararası kabul görmüş birçok temel hak ve hürriyetin temelini oluşturmuştur. Beyanname, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir.

Erzin Belediyesi olarak yapılan her hizmette ayırımcılık yapmadan herkese eşit olarak bir hizmet anlayışını benimsediğini ifade eden Başkan Şimşek;“Herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş, ya da benzeri bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu beyannamede bulunan tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde istifade etmesi için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz” dedi.

Mağdur, mazlum ve mahrumun yanında olmak bizim en büyük şiarımızdır.

Erzin Belediye Başkanı Ecz. Kasım Şimşek; “Mağdur, mazlum ve mahrumun yanında olmak bizim en büyük şiarımızdır” diyerek insan hakları konusundaki hassasiyetini de ortaya koydu. Başkan Şimşek; “Anayasamızda insan haklarına gereken önem verilerek geniş yer ayırmıştır. Anayasamızın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri arasında “İnsan haklarına saygılı” devlet olduğu ifade edilmiştir. Anayasa’nın 5. maddesinde, “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” Devletin temel görevleri arasında sayılmıştır. İnsanlığın temel hak ve özgürlüklerden yararlandığı, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyada yaşamak dileğiyle; başta Erzinli hemşerilerimiz ve tüm vatandaşlarımızın “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Demokrasi Haftasını’’ kutluyor, huzurlu ve mutlu bir gelecek diliyorum.” dedi.