Orhan EKİZ

664

Mahmutlu Mahallesi – Erzin
Nuri – Babası