Ali TIKI

759

Mustafalı Mahallesi – Erzin
Ali – Babası