Ali TIKI

665

Mustafalı Mahallesi – Erzin
Ali – Babası