Sıtkı ERTAÇ

819

Şükrüpaşa Mahallesi – Erzin
Abdullah – Babası