Sıtkı ERTAÇ

694

Şükrüpaşa Mahallesi – Erzin
Abdullah – Babası