Sıtkı ERTAÇ

989

Şükrüpaşa Mahallesi – Erzin
Abdullah – Babası