Sıtkı ERTAÇ

935

Şükrüpaşa Mahallesi – Erzin
Abdullah – Babası