Kadir BALTACI

751

Gökdere Köyü – Erzin
Ökkeş – Babası