Kadir BALTACI

681

Gökdere Köyü – Erzin
Ökkeş – Babası