5637-7044 Nolu Parseller Tadilat Planı

884

Belediye Meclisimizin 04.10.2013 tarih ve 130,131 nolu Meclis Kararları ile tastik edilen 4 adet imar paftaları onaylanmıştır.