06.09.2013 tarih ve 104,121 nolu meclis kararıyla onaylanan 3 adet plan paftası askıya çıkarılmıştır.