28.04.2013 tarih ve 28631 sayılı resmi gazetede  yayınlanan “Mevcut Doğal  Gaz   Dağıtımı  Bölgeleri   Lisans   Kapsamı    Dışında     kalan Nüfusu   10.000  üzeri   İlçelere   Doğal   Gaz   Ulaştırılması  Amacıyla  BOTAŞ Genel  Müdürlüğü’nün  Görevlendirilmesine  İlişkin  2013/4347  Sayılı   Bakanlar   Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair   Usul ve Esaslar ” gereğince; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130428-1.htm

Nüfusu 10.000’in üzerindeki ilçelere elektrik dağıtım şirketi  nezdinde tutulan  güncel  toplam  merkez  ilçe   elektrik  abone sayısının asgari % 60’ına tekabül eden elektrik abonelerinin,  doğalgaz abonesi olmak isteyenlerin abonelik bedelini 29.10.2013 tarihine kadar Erzin İlçe Özel Müdürlüğüne istenen belgeler ile müracaat ederek yatırmaları gerekmektedir.

Erzin İlçe Özel İdare Müdürlüğü “DOĞALGAZ” hesap  numarası:
T.C.Ziraat Bankası 29213295-5004

Buna göre;

Erzin İlçe Merkezi Nüfusu

: 31.092

Erzin İlçe Merkezi Elektrik Abone Sayısı

: 10.418

Ulaşılması Gereken Doğalgaz Abone Sayısı

:  6.251

Doğalgaz Abonelik Bedeli

: 335,00-TL

Abonelik bedelini Yatırma En Son Tarihi

: 29.10.2013

 

 
Abonelik için Gerekli Belgeler
1.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2.  Elektrik Faturası
3.  Abone olacak kişinin banka hesap numarası
4.  Banka Dekontu

ÖNEMLİ NOT:
Hesabımız vadeli bir hesap olup, projenin hayata geçirilememesi durumunda yatırılan paralara günlük faiz uygulanarak vatandaşlarımıza geri iade edilecektir.