Ali GÜRZ

693

İstiklal Mahallesi – Erzin
Ömer – Babası