Ali GÜRZ

759

İstiklal Mahallesi – Erzin
Ömer – Babası