İlçemiz Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi işine ait yer teslimi yapıldı. İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü ile Yüklenici Firma yetkilileri tesis yapılacak alanda incelemelerde bulunup, çalışmalarına başladılar.

İhalesi İller Bankası tarafından yapılan işin süresi 7 ay olup, sözleşme bedeli 97.400 TL’dir. Bu bedelin % 25’i olan 24.350 TL’si Belediyemiz tarafından ödenecek olup, geriye kalan % 75’lik kısmı hibedir.