Ökkaş ÖZDEMİR

674

Şükrüpaşa Mahallesi – Erzin
Ahmet – Babası