Adana ili, Ceyhan, İmamoğlu, Kozan ilçeleri ve Hatay İli, Erzin ilçesi sınırları içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan yaklaşık 73 km uzunluğundaki ” 380 Kv Erzin DGKÇS – Kozan Trafo Merkezi (TM) Enerji İletim Hattı ” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuştur.

Bu itibarla TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan yaklaşık 73 km uzunluğundaki ” 380 Kv Erzin DGKÇS – Kozan Trafo Merkezi (TM) Enerji İletim Hattı ” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bulunmakta olup ÇED süreci tamamlanana kadar konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak isteyen vatandaşlarımızın  İl Müdürlüğümüze başvurabileceği ilanen duyurulur. 10.01.2013