Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İlan Metni

1553

Hatay İli, Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçeleri sınırları içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan yaklaşık 44 km uzunluğundaki “380 Kv Erzin DGKÇS- İsdemir Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuştur.

Bu itibarla TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletimesi planlanan yaklaşık 44 km uzunluğundaki “380 Kv Erzin DGKÇS- İsdemir Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bulunmakta olup ÇED süreci tamamlanana kadar konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak isteyen vatandaşlarımızın İl Müdürlüğümüze başvurabileceği ilanen duyurulur.07.01.2013