Ayşe ASLANKURT

686

Gökdere Köyü – Erzin
Hacı – Eşi