Ayşe ASLANKURT

592

Gökdere Köyü – Erzin
Hacı – Eşi