Belediye Meclisimizin 06.11.2012 Tarih ve 93 sayılı Kararı ile İstiklal Mahallesinde bulunan 5685 nolu parselde ve 06.11.2012 Tarih ve 94 sayılı Kararı ile Bahçelievler Mahallesinde bulunan 1668-1669 nolu parsellerde plan tadilat paftaları onaylanmış ve askıya çıkartılmıştır.