5685 ve 1668-1669 nolu parsellerde plan tadilatları

765

Belediye Meclisimizin 06.11.2012 Tarih ve 93 sayılı Kararı ile İstiklal Mahallesinde bulunan 5685 nolu parselde ve 06.11.2012 Tarih ve 94 sayılı Kararı ile Bahçelievler Mahallesinde bulunan 1668-1669 nolu parsellerde plan tadilat paftaları onaylanmış ve askıya çıkartılmıştır.