Fahri ULUTAŞ

659

Mahmutlu Mahallesi – Erzin
Ali (Babası)