Fahri ULUTAŞ

779

Mahmutlu Mahallesi – Erzin
Ali (Babası)