Ömer ÇOŞKUN

679

Karamustafalı Mahallesi – Erzin
Ali (Babası)