Ömer ÇOŞKUN

806

Karamustafalı Mahallesi – Erzin
Ali (Babası)