Ömer ÖKTEM

849

Gökdere Köyü – Erzin
Mustafa (Babası)