Ömer ÖKTEM

706

Gökdere Köyü – Erzin
Mustafa (Babası)