Belediye Meclisimizin 07.02.2012 tarih ve 27 sayılı Kararı ile imar komisyonuna havale edilen İmar Planımız dışında yer alan 9244 nolu parselin “Tarımsal Amaçla Depolama Alanı” yapılmak amacıyla Mevzii İmar Planının, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarının ilgili tarafından yaptırılan planlar onaylanması için askıya çıkarılmıştır.