Tahsin OKATAR

915

Hürriyet Mahallesi – Erzin

Mustafa (Babası)