Ömer KARADEMİR

753

Karamustafalı Mahallesi – Erzin

Hacı Yusuf (Babası)