Ömer KARADEMİR

682

Karamustafalı Mahallesi – Erzin

Hacı Yusuf (Babası)