İlçemize ait Hanifi Soylu Bulvarı üzerinde bulunanmülkiyeti maliyeye ait 5943 molu parselin ; Maliyenin isteği doğrultusunda konut alanı + ticari alan iken “Adliye Sarayı” yapılmak üzere Belediye Hizmet alanı olarak Belediye Meclisinin 03/01/2012 tarih ve 15 nolu sayılı kararı ile plan tadilatı onaylanarak askıya çıkarılmıştır.