Erzin ilçemize ait revizyon imar planımız 07/06/2011 tarih ve 2011/41 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanmış olup itirazların değerlendirilmesi için 30 gün süresince askıya çıkartılmıştır.

İlgili Vatandaşlarımızın Belediyemiz İmar servisine gelerek İmar Planını Görebilirler,Sayın Halkımıza Saygılarla Arz olunur.